Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ (Β΄)


01. Α' ΜΑΤΘ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

02. Α΄ ΜΑΤΘ. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

03. Β΄ ΜΑΤΘ. Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΗΣΙΣ. ΔΕΥΤΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ (ΜΑΤΘ. Δ΄ 18-23)

04. Γ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ... (ΜΑΤΘ. ΣΤ΄ 22-33)

05. Γ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΜΑΤΘ. ΣΤ΄ 22-33)

06. Δ΄ ΜΑΤΘ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

07. Δ΄ ΜΑΤΘ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

08.ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ΄ 10-11)

09. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ΄ 10-11)

09. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ΄ 10-11)

10. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ (ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ΄ 10-11)

11. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ (ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ΄ 10-11)

12. Ε΄ ΜΑΤΘ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ (ΜΑΤΘ. Η΄ 28-34)

13. ΣΤ΄ ΜΑΤΘ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (ΜΑΤΘ. Θ΄ 1-8)

14. Ζ΄ ΜΑΤΘ. ΑΝΤΟΧΗ (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΠΡΟΣ ΡΩΜ. ΙΕ΄ 1-3)

15. Η΄ ΜΑΤΘ. Ο ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 5000 (ΜΑΤΘ. ΙΔ΄ 14-22)

16. Θ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΙΔ΄ 22-36)

17. Θ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ)(ΜΑΤΘ. ΙΔ΄ 22-36)

18. Θ΄ ΜΑΤΘ. ΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΜΑΤΘ. ΙΔ΄ 22-36)

19. ΜΑΤΘ. Η΄ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΤΘ. ΙΖ΄ 14-23)

20. Ι΄ ΜΑΤΘ. ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΤΘ. ΙΖ΄ 14-23)

21. ΙΑ΄ ΜΑΤΘ. Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (ΜΑΤΘ. ΙΗ΄ 23-35)

22. ΙΑ΄ ΜΑΤΘ. Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (ΜΑΤΘ. ΙΗ΄ 23-35)

23. ΙΒ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ (ΜΑΤΘ. ΙΘ΄ 16-26)

24. ΙΒ΄ ΜΑΤΘ. Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ (ΜΑΤΘ. ΙΘ΄ 16-26)

25. ΙΖ΄ ΜΑΤΘ. Η ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (ΜΑΤΘ. ΙΕ΄ 21-28)

26. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΙΩΑΝ. Γ΄13-17)

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΩΑΝ. Γ΄ 13-17)

28. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - ΕΜΟΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΥΧΑΣΘΑΙ(ΓΑΛ. ΣΤ΄ 11-18)

29. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

30. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

31. (Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

32. ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ (ΜΑΡΚ. Η΄ 34 - Θ΄ 1)

33. ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ (ΜΑΡΚ. Η΄ 34 Θ΄ 1)

34. ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ- ΕΓΩ ΔΙΑ ΝΟΜΟΝ....ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ (ΚΥΡ.ΜΕΤΑ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

35. (ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΦΥΛΑΞ...ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

36. Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  • <<
  • >>
Σελίδα 1 από 1. Συνολικα 1 άρθρα
image
image
image