ΚΥΡ. ΘΩΜΑ - ΚΥΡ. ΠΑΤΕΡΩΝ

ΟΜΙΛΙΕΣ (Δ΄)


01. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α΄)

02. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Α΄(6-10)

03. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

04. ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ)

05. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

06. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - Α΄ (11-14)

07. ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

07. ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

07. ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

08. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

09. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - Α΄ (15-19)

10. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - Α΄ (20-29)

11. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - Α΄ (29-43)

12. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - Α΄(44-52)

13. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

14. Η ΑΜΑΡΤΙΑ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΥΡ. ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)

15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ - ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

16. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Γ΄ (1-12)

17. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Γ΄ (12-19)

18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Γ΄ (17-21)

19. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Δ΄ (1-30)

20. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Δ΄ (31-45)

21. Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ

22. (ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

22. (ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ) Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

23. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Ε΄(1-15)

24. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Ε΄(16-24)

25. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - Ε΄(24-27)

26. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ

27. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΤ΄(26-37)

28. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΚΕΦ.Α΄ (1-4)

29. (ΚΥΡ.ΤΥΦΛΟΥ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΣΤ΄ (16-34)

30. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦ.Α΄(4-8)

31. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦ.Α΄ (9-13)

32. ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΙΣ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ)

33. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)

34. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦ. Α΄ (14-16)

35. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦ. Α΄ (17-26)

36. (ΚΥΡ.ΠΑΤΕΡΩΝ) ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

  • <<
  • >>
Σελίδα 1 από 1. Συνολικα 1 άρθρα
image
image
image