ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2011

   Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

   Δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Θεό, γιά ὅλα τά ὑλικά καί πνευματικά ἀγαθά πού μᾶς προσφέρει στή ζωή αὐτή.

   Μέ τήν δική του χάρη καί εὐλογία πέρασε ἀκόμη ἕνας χρόνος, πού μᾶς ἂφησε ἀνάμικτα συναισθήματα, χαρᾶς καί λύπης, εἰρήνης καί ἀγωνίας, ἠρεμίας καί ταραχῆς. Καί μέσα ἀπ' ὅλα αὐτά προβάλλει λαμπρό τό πρόσωπο τῆς ἐλπίδας, πού ὅλοι ἐπιθυμοῦμε νά λαμπρύνη καί νά στολίζη τήν πορεία τοῦ νέου χρόνου, γιά νά εἶναι εὐλογημένος ἀπό τόν Θεό εἰρηνικός καί χαρούμενος γιά μᾶς καί γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Χρόνια πολλά! Εὐλογημένο καί δημιουργικό τό νέον ἒτος 2011.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

image
image
image