ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2014

Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας, τοὺς ἐνταῦθα καὶ μακρὰν εὐρισκομένους.

     Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ χρόνου, ἐπι­θυμῶ νὰ σᾶς ἀπευθύνω μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὶς πιὸ θερμὲς πατρικές μου εὐχές, γιὰ μιά πορεία εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεό, ἡ ὁποία, μαζὶ μὲ τὶς δικές σας προσπάθειες, θὰ εἶναι δημιουργική, χαρούμενη καὶ γεμάτη ἀπὸ πνευματι­κοὺς καρπούς.

     Εἶναι ὄντως οἱ δυσκολίες πάρα πολλές, ἰδιαίτερα στὴν πατρίδα μας αὐτὴ τὴν περίοδο, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἕνα ἀγώνα μὲ πίστη στὸν Θεό, θάρρος καὶ πεποίθηση, θὰ καταφέρουμε καὶ πάλι, ὅπως πάντοτε, νὰ βγοῦμε νικητὲς στὴν ζωή, καὶ τὸ μέλλον τὸ δικό μας καὶ τῶν παιδιῶν μας, νὰ γίνη πιὸ φωτεινὸ καὶ ἐλπιδοφόρο.

     Μὲ αὐτὴ τὴν βεβαία ἐλπίδα, εὔχομαι σὲ ὅλους, εὐλογημένο καὶ χαρούμενο, τὸ νέο ἔτος 2014.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

image
image
image